Sex v dějinách | Jan Bauer

Autor této knihy nás při hledání odpovědi na otázku, jaký vliv měl sex na dějiny světa, zavádí na dvory velkých panovníků a panovnic, zabývá se jeho vlivem na literaturu a umění, a především na politiku. Přitom nám nepředkládá jen pouhé spekulace, ale opírá se o zjištěná fakta a logicky z nich vyvozuje velmi pozoruhodné a překvapivé závěry…

Sex v dějinách | Jan Bauer

Sexuální touhy se v lidských dějinách projevují podstatně výrazněji, než by byli ochotni přiznat renomovaní historikové. Vždyť například k desetiletému obléhání Tróje došlo jen proto, že trojský princ Paris unesl spartskému králi Meneláovi manželku Helenu, údajně nejkrásnější ženu antického světa. V podobném duchu bychom mohli pokračovat. Vždyť i pro nás nepochopitelná masová popularita moderních diktátorů typu Mussoliniho, Hitlera či Mao Ce-tunga byla podmíněna obdivem především ženské části veřejnosti. Autor této knihy nás při hledání odpovědi na otázku, jaký vliv měl sex na dějiny světa, zavádí na dvory velkých panovníků a panovnic, zabývá se jeho vlivem na literaturu a umění, a především na politiku. Přitom nám nepředkládá jen pouhé spekulace, ale opírá se o zjištěná fakta a logicky z nich vyvozuje velmi pozoruhodné a překvapivé závěry…

Sex v dějinách | Jan Bauer

Název knihy: Sex v dějinách

Autor: Jan Bauer

Počet stran / vazba: 264 stran / Pevná

Doporučená cena: 299 Kč

Vydalo: Nakladatelství Moba

Více informací na: www.mobaknihy.cz

Zdroj foto: Moba

You may also like...