Emoce pod kontrolou | McKay, Wood, Brantley

Kniha představuje praktická cvičení, která pomohou čtenáři osvojit si dovednost všímavosti, účinně se orientovat v mezilidských vztazích, regulovat své emoce a tolerovat stres. Autoři staví na základech dialekticko-behaviorální terapie (DBT), jejíž účinnost byla prokázána při léčbě celé škály duševních poruch a potíží, zejména těch charakterizovaných neschopností zvládat své emoce.

Emoce pod kontrolou, nakladatelství Portál

DBT se osvědčuje při zvládání stresu bez ztráty kontroly a destruktivního jednání. Aby člověk mohl tyto techniky použít, je třeba budovat dovednosti ve čtyřech klíčových oblastech – tolerance vůči stresu, všímavost, regulace emocí a účinnost v mezilidských vztazích. Cvičení k osvojení těchto dovedností jsou prováděna krok za krokem a jejich uplatnění v reálném životě má dlouhodobé účinky.

Kniha je určena profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům, kteří ocení jasné a praktické rady pro lepší zvládání svých emocí.

Autoři

Matthew McKay je americký profesor psychologie na Wright Institute v Berkeley. Je spoluautorem knihy The Revelation and Stres Reduction Workbook, Thoughts and Feelings, Messages a Self-Esteem.

Jeffrey C. Wood je americký KBT terapeut se specializací na léčbu deprese, úzksoti a traumatu. Je autorem knihy Getting Help

Jeffrey Brantley je americký psychiatr a terapeut, ředitel Mindfulness-Based Stress Reduction Program na Duke University. Je autorem knihy Calming Your Anxious Mind.

Počet stran: 264

Vazba: brožovaná

Vydalo nakladatelství Portál.

Více naleznete na www.obchod.portal.cz.

You may also like...