Vychází kniha My jsme tři německého dramatika Wolframa Hölla

Studio Rote uvede ve čtvrtek 21. 11. ve 20:00 v Divadle Na zábradlí (Eliadově knihovně) scénické čtení Wolfram Höll: My jsme tři u příležitosti křtu stejnojmenné publikace v překladu Zuzany Augustové. Jedná se o první knižní překlad oceňovaného německého dramatika, básníka a rozhlasového autora. Studio Rote ji vydává ve spolupráci s platformou pro současnou poezii Psí víno. Ve scénickém čtení se v režii Ondřeje Škrabala představí Ivana Uhlířová, Jiří Černý a Vojtěch Bartoš. Akce se koná v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Vstup je zdarma.

Poetický text Wolframa Hölla, připomínající rozhlasové hry Ernsta Jandla, opisuje pomocí rytmizovaných veršů vývoj novorozence, který trpí trisomií. Lékaři mu dávají pouze rok života, ale rodiče přesto chtějí všechno zvládnout. Liduprázdný kanadský ostrov, kam se odstěhují, ovšem donutí mladý pár přehodnotit vlastní život a vyrovnat se s realitou, kterou doposud přehlížel. Text My jsme tři do češtiny přeložila držitelka Ceny Josefa Jungmanna Zuzana Augustová, která již pro české čtenáře objevila autory jako Thomas Bernhard nebo Elfriede Jelinek. „Wolfram Höll je ze současných německy píšících dramatiků zřejmě formálně nejradikálnější – nejvíce se přibližuje experimentální poezii,” doplňuje překladatelka.

Text bude slavnostně uveden scénickým čtením 21. listopadu ve 20:00 v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí. Jako ústřední dvojice se představí dvojnásobná držitelka Ceny Alfréda Radoka Ivana Uhlířová a člen zdejšího souboru Jiří Černý. Všechny ostatní postavy textu ztvární Vojtěch Bartoš (BodyVoiceBand, Divadlo na Vinohradech). O původní hudbu se postará Eliška Míkovcová (pale&coy).

Pro Studio Rote je to letos už druhá scénická skica, kterou do českého kontextu uvádí nově přeložený text. Tím prvním byla hra rakouského dramatika Händla Klause Toužím po Alpách / Tak vznikají jezera, kterou platforma prezentovala na nedávno skončeném Palm Off Festu.

Höllův ani Händlův text není možné jednoznačně zařadit jako divadelní, poetický nebo prozaický. V Česku je sice takové psaní stále vnímáno jako experiment, ale podobné texty se, myslím, daleko přesněji vztahují k současnému světu. U Wolframa Hölla je to velmi minimalistická forma na hranici živé rozhlasové hry. Tímto formátem jsme se také inspirovali při inscenování obou textů,“ říká režisér a redaktor knihy Ondřej Škrabal.

Wolfram Höll: My jsme tři | Studio Rote

Scénické čtení v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka 21. listopadu 2019 ve 20 hodin v Divadle Na zábradlí, Praha .

Hrají: Vojtěch Bartoš, Jiří Černý a Ivana Uhlířová
Hudba: Eliška Míkovcová
Režie: Ondřej Škrabal


Po scénickém čtení následuje křest knihy, kterou vydává Studio Rote ve spolupráci s Psí víno.

Délka: 40 min.
Vstup ZDARMA

Wolfram Höll: My jsme tři – publikace

Z němčiny přeložila a doslovem opatřila: Zuzana Augustová 

Překlad francouzským pasáží: Ondrej Majer ml.

Editor: Olga Pek

Grafické zpracování a sazba: Anastasia Vrublevská (ATYP)

Korektury: Jiří Suchomel

Odpovědný redaktor: Ondřej Škrabal

Rozsah: 86 stran

You may also like...