Divadelní hry | Josef Kajetán Tyl

Tylova dramata nově představená 

Realizaci svazku Tylových divadelních her v České knižnici předcházely roky diskusí nad jeho koncepcí. Cílem nebylo jen vybrat to nejlepší z tvorby uznávaného dramatika devatenáctého století, ale rovněž uvést do čtenářského povědomí interpretace her, nezkreslené pokřivenou vykladačskou tradicí let minulých. Tohoto nelehkého úkolu se nakonec zhostil Dalibor Tureček. Se zřetelem k žánrovým proměnám Tylovy dramatiky, od raných kusů ovlivněných vlasteneckou romantikou po výrazně biedermeierovský tón děl posledních, předkládá současnému čtenáři šest Tylových divadelních her společně s obsáhlým průvodním komentářem. Veršovanou tragédii vysokého stylu Čestmír (1835), hru o polepšení Pražský flamendr (1846), prerealistickou hru ze soudobého života Paličova dcera (1847), vrcholná historická dramata s propracovanou psychologií postav Kutnohorští havíři (1848) a Krvavé křtiny (1849) a populární dramatickou báchorku Strakonický dudák (1847) edičně ošetřil a vysvětlivkami opatřil František Martínek. 

O autorovi:

Josef Kajetán Tyl (1808 Kutná Hora — 1856 Plzeň), byl dramatik, prozaik a novinář. Studia filozofie záhy vyměnil za krátkou, ale intenzivní praxi u Hilmerova kočovného divadla, kde využil i znalostí získaných během svého gymnaziálního pobytu u V. K. Klicpery. Namísto aktivní vojenské služby nastoupil jako pomocný účetní a brzy povýšil na poddůstojníka zásobování, současně spolupracoval se Stavovským divadlem a vedl český ochotnický soubor Kajetánského divadla na Malé Straně, pro něž adaptoval divácky oblíbené německé hry. Vynikl rovněž jako herec a dramaturg. Roku 1837 založil edici Česká Thalia. Redigoval literární periodika jako KvětyVlastimil či Pražský posel, v nichž otiskoval nejen své povídky, ale i pravidelné divadelní referáty. V roce 1846 byl jmenován dramaturgem Stavovského divadla a roku 1848 zvolen poslancem říšského sněmu. Po porážce revoluce stíhán kritikou, policií, cenzurou, byrokracií i chudobou se přidal nejprve ke Kullasovu a poté k Zöllnerovu kočovnému souboru, kde působil až do své smrti. Tylův pohřeb se stal první českou národní manifestací za Bachova absolutismu.

Název knihy: Divadelní hry

Autor: Josef Kajetán Tyl

Počet stran: 552 stran,

Doporučená cena: 599 Kč

VydaloNakladatelství HOST

Více informací na www.hostbrno.cz.

You may also like...