Uvedení knihy Musím jít odvážně vpřed! autorů Navary a Kasáčka

Chtěli bychom vás pozvat na brněnské uvedení knihy Miroslava Kasáčka a Luďka Navary Musím jít odvážně vpřed!

Kniha popisuje příběh hrdiny prvního, druhého i třetího odboje, později vězeň z Cejlu, Petra Křivky. Ten se po první světové válce jako dobrovolník účastnil bojů o Slovensko za vznikající republiku, v době nacistické okupace se zapojil do odboje a za dramatických okolností se mu podařilo utéct z přísně střežené věznice gestapa v Kounicových kolejích a vzápětí i z protektorátu. V Anglii působil v ochrance prezidenta Edvarda Beneše.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 začal plánovat další odboj. Stal se však obětí grandiózní provokace agentů tajné policie, kteří za pomoci volavčích sítí dostali téměř dvě stovky svobodně smýšlejících lidí do vězení, dva muže na popraviště a jednoho dohnali k sebevraždě. Jedním ze dvou popravených byl i Petr Křivka, který byl 21. července 1951 v Brně ve věznici na Cejlu oběšen. 

Publikaci doprovází množství dobových dokumentů, archiválií a fotografií, které dosud nebyly publikovány.

Vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia. 

Místo setkání

Pondělí 9. prosince od 17 hodin.

Kavárna Trojka

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, Brno

You may also like...